Nagłówek 1

Dofinansowanie

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

MILADESIGN Tomasz Paszko z siedzibą w Białymstoku, 15-297, ul. Żelazna 9/77 uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.03.03.03-20-0001/16 pn. „Wzrost konkurencyjności oraz promocja firmy MILADESIGN poprzez udział w programie promocji branży meblarskiej” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-20-0001/16-00 z dnia 30.03.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz promocja firmy na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach i misjach gospodarczych branży meblarskiej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

- promocja marki MILADESIGN na rynkach zagranicznych,

- pozyskanie nowych zagranicznych Klientów,

- zwiększenie sprzedaży eksportowej,

- rozwój działalności produkcyjnej.

Wartość projektu: 998 883,00 zł

Dofinansowanie: 609 225,00 zł

resized__500x107_FE_IR_rgb_1  

Aktualności, wystawy

17Wrzesień

2018

Bife Sim 2018

Od 12 do 16 września po raz kolejny uczestniczyliśmy w międzynarodowej wystawie BIFE SIM 2018 w Bukareszcie. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych odbiorców i dystrybutorów.

28Maj

2018

ICFF 2018

Od 20 do 23 maja po raz pierwszy wzięliśmy udział w międzynarodowej wystawie ICFF 2018 w Nowym Jorku. Nasze produkty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony architektów i projektantów.