Polityka prywatności

ZASADY KORZYSTANIA ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY MILADESIGN.COM.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.miladesign.com.pl (dalej jako: „Strona”) jest TOMASZ PASZKO prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MILADESIGN TOMASZ PASZKO wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Żelazna 9/77, 15-297 Białystok i adres do korespondencji: ul. Zacisze 7, 15-138 Białystok, NIP 5420103689, REGON 050033911, adres poczty elektronicznej: mila@miladesign.com.pl (dalej jako: „Miladesign”, „Właściciel” lub „Administrator”)

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Miladesign po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Miladesign.

Miladesign prowadzi jednocześnie własny sklep internetowy dostępny pod adresem: http://milasystem.com.pl/ Wszystkich zainteresowanych nabyciem naszych produktów zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Miladesign udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, o sprzedawanych przez siebie produktach oraz Strefę Klienta (konto Klienta z materiałami do pobrania udostępnionymi przez Miladesign).

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

- Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

- Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

- Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

- Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazane jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie ze Strefy Klienta wymaga uprzedniego kontaktu z Miladesign, który tworzy dla Klienta konto oraz udostępnia mu utworzony login i hasło. Korzystanie ze Strefy Klienta jest bezpłatne.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej. W przypadku chęci rezygnacji ze Strefy Klienta skontaktuj się w tej sprawie z Miladesign, który następnie usunie konto.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: mila@miladesign.com.pl lub

- pisemnie na adres: ul. Zacisze 7, 15-138 Białystok.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

DANE OSOBOWE, STATYSTYCZNE I PLIKI COOKIES

DANE OSOBOWE

Administrator może przetwarzać dane osobowe osób korzystających ze Strony. Sytuacja taka może mieć miejsce jedynie w przypadku skontaktowania się przez osobę korzystającą z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Samo korzystanie ze Strony nie wiąże się z koniecznością podania danych osobowych przez korzystającego ze Strony.

W przypadku skontaktowania się z Administratorem może on przetwarzać dane podane przez osobę kontaktującą oraz w celu podanym przez nią – np. w celu przedstawienia wyceny.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony jest jej Właściciel.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w zależności od celu kontaktu podanego przez osobę kontaktującą się z Miladesign - konieczność realizacji umowy, której osoba korzystająca ze Strony jest stroną lub podjęcia na jej żądanie działań przed jej zawarciem albo w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda osoby korzystającej ze strony lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku udzielenia przez osobę korzystającą ze Strony zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. Ponadto w przypadku gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane osoby korzystającej ze Strony w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na końcu niniejszej polityki prywatności.

DANE STATYSTYCZNE (GOOGLE ANALYTICS)

Administrator korzysta z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających oraz sposób ich zachowania na Stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają Stronę.

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają usługi Google Analytics oraz Universal Analytics, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: Jak Google korzysta z danych kiedy używasz stron lub aplikacji naszych partnerów (www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/).

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

- dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji korzystającego (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony oraz badania potrzeb korzystających, z wyłączeniem personalnej identyfikacji korzystającego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

- w przeglądarce Chrome,

- w przeglądarce Firefox,

- w przeglądarce Internet Explorer,

- w przeglądarce Opera,

- w przeglądarce Safari.

ODESŁANIA

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: mila@miladesign.com.pl lub

- pisemnie na adres: ul. Zacisze 7, 15-138 Białystok.

Aktualności, wystawy

22Maj

2017

Interzum 2017

Od 16 do 19 maja uczestniczyliśmy w kolejnej edycji targów Interzum 2017 w Kolonii. Zaprezentowaliśmy nową kolekcję produktów STOCKHOLM, która cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony stałych Partnerów jak również nowych Klientów.

19Wrzesień

2016

Bife Sim 2016

Od 14 do 18 września po raz kolejny uczestniczyliśmy w targach Bife Sim 2016 w Bukareszcie. Podczas imprezy odbyła się premiera kolekcji E-conomic, która niedługo będzie dostępna w sprzedaży.